Persondatapolitik gældende fra 1. oktober 2018

Personoplysninger

Stamdata

Når du ønsker at gøre brug af mine ydelser, indsamler jeg følgende data:

  • Dit navn
  • Din virksomhed
  • Din e-mail
  • Dit telefonnummer
  • Eventuelt navn, virksomhed, e-mail og telefonnummer for alle deltagere i berørte aktiviteter

Jeg bruger de oplysninger du giver mig til at:

  • Identificere dig som kunde
  • Svare på dine spørgsmål i forbindelse med ydelsen
  • Eventuel udarbejdelse og fremsendelse af deltagerliste og/eller kursusbevis

Offentliggørelse og videregivelse af persondata

Jeg offentliggør ingen af de indsamlede data uden specifik godkendelse fra dig. Ligesom jeg heller ikke videregiver persondata uden specifik godkendelse fra dig.

Sikkerhedsforanstaltninger

Jeg bruger rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine persondata i min organisation, og jeg foretager jævnligt revision af mit system for sårbarheder. Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan jeg ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du sender til mig.

Adgang til og indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig

Du kan altid få viden om de persondata jeg har om dig.

Sletning af persondata

Jeg skal ifølge loven gemme dine oplysninger i forbindelse med bilag (fakturaer og kreditnotaer) i 5 år. Herefter vil de blive slettet.

Deltagerlister og kursusbeviser slettes senest et år efter endt uddannelse. Du kan blive slettet umiddelbart efter endt ydelse, hvis dette ønskes.

Børns oplysninger

Min virksomhed er ikke beregnet til børn. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 13 år har givet mig deres personoplysninger, bedes du kontakte mig.

Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål om de databehandlingsaktiviteter jeg udfører, er du velkommen til at kontakte mig.

Ændringer til denne politik

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne politik. Datoen, der vises i starten af denne politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis jeg foretager væsentlige ændringer i den, vil jeg give dig meddelelse herom via e-mail eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft. Hvis du gør indsigelse mod mine ændringer, kan du skrive til mig.

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende min politik, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, eller gerne vil have mig til at ændre dine personoplysninger, bedes du kontakte mig.

Hvis du kontakter mig, og din klage ikke løses, har du yderligere muligheder, for eksempel kan du altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.