Med mindre andet er aftalt, gælder følgende pr. 1. oktober 2018:

Bestillinger

 • Jeg handler alene med virksomheder.
 • Bestillinger er bindende. Såfremt ydelsen ønskes udsat eller afbestilt, skal der hurtigst muligt gives besked om dette.
 • Ved aflysning af aftale mindre end én uge før dato, faktureres 50%.
 • Jeg forbeholder mig retten til at aflyse en ydelse på dagen, som følge af sygdom eller andre forhold der er uden for min kontrol (force majeure).

Betaling

 • Fakturaer fremsendes elektronisk.
 • Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato.
 • Hvis ikke betalingen modtages rettidigt pålægges dels 310,- i kompensationsbeløb og dels 1% af det forfaldne beløb pr. måned fra forfaldsdato og til betalingen sker.

Ansvarsbegrænsning

 • Uanset eventuelle modstående vilkår, kan mit ansvar ikke overstige det pågældende salg af ydelse(r) som ansvaret angår.
 • Uanset eventuelle modstående vilkår, er jeg ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tab; herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.
 • Tilføjelse pr. 1. juli 2024 – I øvrigt gælder ABR Forenklet

Fortrolighed

 • Informationer jeg modtager under et kundeforhold, behandles naturligvis fortroligt.

Gældende lov og værneting

 • Et samarbejde med mig er i alle henseender underlagt dansk ret.
 • Enhver tvist som måtte opstå skal afgøres ved en dansk domstol.

Ændring af betingelser

 • Jeg forbeholder mig retten til – til enhver tid – at kunne ændre de gældende betingelser.