Sammen finder vi løsningen

Jeg afholder sammen med Solar Skolen en række kurser hvor emnerne er givet på forhånd.

De favner bredt, så alle kan få et udbytte.

Derudover har jeg i eget regi, igennem årene afholdt alt fra 1-til-1 undervisning og til foredrag for fyldte auditorier. Emnerne varierer ligesom virksomhederne, så fortæl mig hvad behovet er og så lægger vi en køreplan, så I kan komme ovenpå med jeres eget kursus.

Samtidig afholder jeg også månedlige webinarer via Elråd.dk – læs mere om det her

Kompetencer

Hvad kan jeg fortælle om?

Elsikkerhedsloven – Overliggeren for el-lovgivningen. Knap så interessant i det daglige, men essentiel for opbygningen af rammerne.

Installationsbekendtgørelsen – Alle de danske særregler, samt muligheden for at udføre installationer efter DS/HD 60364-serien samt muligheden for at afvige.

DS/HD 60364-serien – Dimensionering, udligning, jording, transientbeskyttelse, udligningsforbindelser, automatisk afbrydelse af forsyningen samt alle de andre frække ord. Det – og mere til – samt installationerne i del 7; særlige områder.

DS/EN 61439-serien – standarden for tavler til såvel maskiner som til installationer. 

EN 50174-serien – den praktiske udførsel af netværksinstallationer. Standarden rummer alle de krav der skal til, for at få lave installationen således den efterfølgende kan certificeres.

Idriftsætning af bygningsinstallationer efter DS/HD60364-6 samt idriftsætning af maskininstallationer efter DS/EN60204-1

Anvendelse af de gængse installationstestere.

Udarbejdelse af teknisk dossier og nødvendig dokumentation for tavler, armaturer, produkter og maskiner med henblik på CE-mærkning.

Udligning, dimensionering og beskyttelse af elektriske installationer på maskiner efter DS/EN60204-1.

Risikovurdering efter DS/EN ISO12100.

Opbygning og rammerne for systemerne således de rent faktisk fungerer i praksis og ikke blot bliver en støvet mappe der står på hylden.