Grøn bolig

Boliger – det SKAL vi være gode til!

I år er vi godt 7,8 milliarder mennesker. FN vurderer, at vi over de næste 30 år skal finde plads til mere end yderligere 2 milliarder mennesker.

Det betyder, at vi skal have fokus på boliginstallationer – vi skal både istandsætte eksisterende boliger, såvel som vi skal bygge nye. Mange nye. Rigtig mange…

Det er derfor pokkers vigtigt, at vi rammer rigtigt, så vi har ressourcer nok til at få bygget. Og skal vi bygge i det omfang, så kommer der flaskehalse. Derfor bliver vi nødt til at tænke os om allerede i dag – og passe på ressourcerne, allerede i dag.

Vi havde i tidligere regelsæt særlige bestemmelser for boliger, der beskrev, hvorledes vi kunne dimensionere de gængse installationer – og uanfægtet regelsættene, så har det været en mere eller mindre universal sandhed at lys- og stikkontaktinstallationerne fungerede fint med 1,5mm2 ledere og “kraftinstallationerne” skulle have 2,5mm2. Det har i hvert fald fungeret over de sidste mange årtier.

Det betyder naturligvis ikke, at man skal holde op med at køre med sikkerhedssele, bare fordi man ikke kører galt, men den erfaring må absolut ikke gå tabt – og den erfaring skal vi naturligvis bygge videre på.

Det betyder naturligvis ikke, at man skal holde op med at køre med sikkerhedssele, bare fordi man ikke kører galt...

Jeg har tidligere skrevet om at reglerne er ændret – De nye regler – og FNs verdensmål – og vi har ikke længere de særlige regler for boligdimensionering. Nu skal vi i stedet enten følge en række tabelværdier, eller tage stilling og stå på mål for beslutningerne. Sidstnævnte er angstprovokerende, når der er tale om et nyt regelsæt, og det er ikke sjovt at være first-mover, når man i bund og grund bare gerne vil skrue nogle stikkontakter op på væggen.

Det betyder også, at jeg har mødt mange installatører, der over den seneste tid laver de gængse boliginstallationer med 2,5mm2 – noget der førhen alene var tiltænkt “kraft-installationerne”. Det interessante er, at når man så nysgerrigt spørger ind til hvorfor, så kommer svaret at: “det er på grund af de nye regler” – uden nogen dybere refleksion.

Der er naturligvis intet forgjort i at trække de store kabler, men det skal i så fald være et aktivt tilvalg og ikke af frygt for “alt det nye”. For den lidt spøjse betragtning vil jo være, at kablerne formentlig ikke er opmærksomme på, at der er kommet nye regler…

Når man vælger lederstørrelse, er det fortrinsvis ud fra en betragtning om, at de skal kunne komme af med den varme der afsættes i dem, når de belastes. Der hvor udfordringen opstår, er når flere kabler ligger ved siden af hinanden, og varmer hinanden op.
I tidligere regelsæt var der en betragtning om, at man kunne se bort fra den problematik i boliger, som følge af brugsmønsteret.

Den betragtning er ikke at finde i de nye regler. I stedet er der en tabel der fortæller hvordan man skal håndtere et bundt kabler, hvor alle kablerne i bundtet er 100% belastet vedvarende. Og i mangel af et let tilgængeligt alternativ, er det desværre den løsning der tages udgangspunkt i, hvorfor der helt naturligt skal mere kobber til, for at imødekomme det tænkte behov.

… men brugsmønsteret har vel ikke ændret sig?

...så kunne vi rent faktisk trække mindre kabler i boligerne...

Jo, det har det! Strømforbruget i boliger ER ændret; gennemsnitsboligen bruger i dag mere strøm end tidligere. Men det er alene som følge af udbredelsen af varmepumper. Den resterende del af boliginstallationen bruger i dag mindre strøm end tidligere, som følge af blandt andet LED-belysning og mere energieffektive hårde hvidevarer.

Det vil sige, at ser vi bort fra varmepumpen, så kunne vi rent faktisk trække mindre kabler i boligerne, end vi tidligere har gjort, frem for nu – som nogle – større kabler!

Tænk hvis vi kommer til at bruge den dobbelte mængde materialer pr. installation, og skal finde ressourcer til yderligere 2 milliarder mennesker? Så tror jeg for alvor vi løber ind i flaskehalse…

Derfor giver de nye regler heldigvis også mulighed for at gøre sig nogle betragtninger om, at det ikke er alle kabler – og slet ikke i boliger – der vedvarende er 100% belastede; udfordringen er blot, at så kan jeg ikke bruge den sutteklud tabellerne er, men skal i stedet gøre mig nogle fornuftige betragtninger angående det faktiske brugsmønster – og naturligvis have de sidste mange års erfaringer med i bagagen.

Gør vi det, så kan vi reducere kobberforbruget i boliginstallationerne og så er vi et skridt nærmere at undgå én af flaskehalsene – og det skridt bliver vi nødt til at tage – i hvert fald hvis vi mener el-installationer, som vi kender dem, er en nødvendighed for vores kommende 2 milliarder naboer.

Del budskabet